3.sınıf matematik problemleri

PROBLEMLER

Ayşen’in 24 bilyesi vardır.Engin’in bilyeleri ,Ayşen’in bilyelerinden 17 fazladır.İkisinin bilyeleri toplamı kaç eder?

 

Arzu , kümeste 26 tavşan , 15 hindi , hindilerden 9 fazla da tavuk saydı. Kümeste toplam kaç hayvan vardır?

 

Bir köylünün 15 ineği 19koyunu vardır. İnek ve koyun sayılarının toplamının yarısı kadar da keçisi olduğuna göre , bu köylünün kaç hayvanı vardır?

 

Bir kutudaki 32 tebeşirin 8 tanesi kırmızı diğerleri beyazdır.Kaç beyaz tebeşir vardır?

 

Bir bakkal , 93 ekmeğin  önce 48 tanesini ,  sonra 17 tanesini satıyor. Geriye kaç ekmek kalır?

 

Üç sayının toplamı 96’dır. Sayılardan biri 29 , diğeri 33’tür. Üçüncü sayı kaçtır?

 

Erdem , 6 yıl sonra 25 yaşında olacak.Erdem , 9 yıl önce kaç yaşındaydı?

 

Bir çıkarma işleminde,çıkan eksilenin yarısı kadardır.Fark 14 olduğuna göre , eksilen ile çıkan sayının toplamı kaç eder?

 

Bir çiftlikte, 27 tane tavşan vardır. Tavşanların sayısından 13 fazla da tavuk vardır.Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaç eder?

 

Bir bahçeye 21 gül , 27 karanfil , 33 menekşe dikildi. 6 gül , 9 karanfil , 7 menekşe  kurudu. Bahçede kurumayan kaç çiçek kaldı?

 

Ayşe 84 sayfalık kitabın birinci gün 18 , ikinci gün 24 , üçüncü gün 28 sayfasını okudu. Ayşe’nin okunmadık kaç sayfası kalmıştır?

 

İki sayının farkı 27 dur. Küçük sayı 17 ise , bu iki sayının toplamı kaç eder?

 

Aysel 8 , ablası 14 yaşındadır. Babası ablasından 23 yaş büyüktür. Babası Aysel’den kaç yaş büyüktür?

 

Canan’ın 24 kalemi var.Hilal Canan’a 7 kalem verirse kalem sayıları eşit oluyor. Hilal’in kaç kalemi vardır?

 

Selda 8 yaşındadır. Annesinin yaşı Selda’nın 6 katıdır. Selda ile annesinin yaşları toplamı kaçtır?

 

Sınıfımızda 17 sıra var. Her sırada 3 kişi oturduğuna göre , sınıfımızda kaç öğrenci vardır?

 

Bir kümeste 15 Koyun , 19 ördek vardır. Kümesteki hayvanların ayakları toplamı kaç eder?

 

Hasan Dede’nin , her biri  günde 7 litre süt veren , 2 tane ineği var. Hasan Dede ineklerinden bir haftada kaç litre süt alır?

 

Sınıfımızdaki 17 sıranın 11 tanesinde ikişer , diğerlerinde ise üçer öğrenci oturuyor. Sınıfımızda kaç öğrenci vardır?

 

Cebimdeki bilyelerin 2/10’ u 14 tanedir.Cebimde kaç bilye vardır?

 

5 tane ayva 1kg geliyor.95 tane ayva kaç kg gelir?

 

Bir çıkarma işleminde çıkan , 19 fark 6’dır. Eksilenin 3 katı kaçtır?

 

Hangi sayının yarısına 27 eklenirse 40 olur?

 

4 yıl önce 8 yaşında olan Mestan , 9 yıl sonra kaç yaşında olur?

 

21 sayısının 4 katının 27 eksiği kaç eder ?

 

2 günde 3 litre süt tüketen aile , 1 ayda kaç litre süt tüketir?

 

Bir bölme işleminde , bölünen 63 , bölüm 9 ise bölen sayı kaçtır?

 

Baba ile oğlunun kütleleri toplamı 76 kg’dır. Babanın kütlesi oğlunun kütlesinin 3 katıdır. Babanın kütlesi kaç kg’dır?

 

Sevgi ile ablasının kütleleri toplamı 78’dir.Ablasının kütlesi , Sevgi’nin kütlesinin 3 katından 18 eksiktir. Sevgi’nin kütlesini hesaplayınız?

 

Babamın yaşı , dedemin yaşının 1/4’ ünden 27 Fazladır.Dedem 76 yaşında olduğuna göre , babam kaç yaşındadır?

 

Sinan ile Cansu’nun yaşları toplamı 35 tir. Cansu’nun yaşı  Sinan’ın 4 katıdır. Cansu kaç yaşındadır?

 

Bir çarpma işleminde çarpım 87 , çarpanlardan biri 3 ise , diğer çarpan kaçtır?

 

Mert cebindeki 93 bilyeyi üç arkadaşına eşit olarak paylaştırdı. Arkadaşlarının her birine kaç bilye düşer?

 

9 katı 54 olan  sayının 8 katının 23 fazlası kaç eder?

 

Sınıfımızdaki 14 sıraya ikişerli oturulunca 5 öğrenci ayakta kalıyor.Sınıfımızın mevcudu kaçtır?

 

2/10’u 18 olan sayının , 4/5’i kaç eder?

 

(2 x 4) x (3 x 3) = ? işleminin sonucunun 3/4’ü kaç eder?

 

Betül , 19 yaşındadır.Fatma , Betül’den 2 yaş küçük , Ömer’den ise 3 yaş büyüktür . Ömer , Betül ve Fatma’nın yaşlarının toplamı kaç eder?

 

(14+18) : (23-19) = ? işleminin sonucunu bulunuz?

 

Bir kümeste 36 tavuk ayağı , 28 tavşan ayağı vardır. Bu kümesteki toplam hayvan sayısı kaçtır?

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !